Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τo Έργο της Προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο πλαίσιο της δράσης Biv. του Εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας της ΟΕΦ ΠΑΣΙΦΑΗ Ι.Κ.Ε. βάση των ΚΑΝ. 611/2014 & 615/2014 της περιόδου 2021-2021

Για περισσότερες πληροφορίες,
1010_APOTELESMATA_3.pdf