Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Έργα της Παροχής Υπηρεσιών Υλοποίησης δράσεων εκ του Εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας της ΟΕΦ ΠΑΣΙΦΑΗ Ι.Κ.Ε. βάση των ΚΑΝ. 611/2014 & 615/2014 της περιόδου 2021- 2021

Για περισσότερες πληροφορίες,
1010_APOTELESMATA_2.pdf