Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Έργο ‘’Σύμβουλος Διαχείρισης’’ του Εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας της ΟΕΦ ΠΑΣΙΦΑΗ Ι.Κ.Ε. βάση των ΚΑΝ. 611/2014 & 615/2014 της περιόδου 2021-2021

Για περισσότερες πληροφορίες:
1010_APOTELESMATA_1.pdf